HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
Trong 02 ngày 17 và 18 tháng 3 năm 2018, cán bộ công nhân viên công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa đã tham gia thi đấu 02 môn: cầu lông và quần vợt tại Hội thao kỷ niệm 30 năm ngỳ thành lập Ngân hàng Nông nghiệp do Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa tổ chức.
Kết quả:
-Môn cầu lông: Công ty đã giành các giải thưởng:
Giải nhất đôi nữ; Giải nhất đôi nam; giải nhất đôi nam nữ; Giải ba đôi nam nữ.

( Môn cầu lông: Giải nhất cầu lông đôi nữ: Xuân Trang – Như Hạ - KHAWASCO)

(Môn cầu lông : Giải nhất đôi nam nữ Huỳnh Ngọc Hiển và Dương Thị Xuân Trang - KHAWASSCO
Giải ba đôi nam nữ Nguyễn Hữu Phước và Phạm Thị Như Hạ - KHAWASSCO)

(Môn cầu lông : Giải nhất đôi nam Huỳnh Ngọc Hiển – Nguyễn Hữu Phước  - KHAWASSCO)


Designed by: Vinacom co.,ltd