KHAWASSCO TỔ CHỨC KHÓA BỒI DƯỠNG NÂNG BẬC THỢ CHO CÔNG NHÂN KHỐI TRỰC TIẾP

Ngày 02/10/2023, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa phối hợp với Trung tâm Đào tạo Ngành nước và Môi trường – Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình Đô thị tổ chức khai giảng khóa bồi dưỡng nâng bậc thợ cho 72 công nhân các nghề: vận hành xử lý nước, sửa chữa lắp đặt mạng lưới cấp nước và ghi thu tiền nước.
Khóa đào tạo diễn ra trong 6 ngày (từ ngày 02/10 đến ngày 07/10/2023), nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng phù hợp với tiêu chuẩn, cấp bậc kỹ thuật, trình độ tay nghề của công nhân, nâng cao chất lượng công tác vận hành xử lý nước, sửa chữa lắp đặt mạng lưới cấp nước và ghi thu tiền nước.
Với tinh thần trên, các học viên tham gia khóa đào tạo đã nghiêm túc học tập, trau dồi kiến thức, nắm bắt đầy đủ kỹ năng để đáp ứng yêu cầu thực tế đặt ra và làm cơ sở xét nâng bậc nghề đối với công nhân năm 2023.
Một số hình ảnh về khóa đào tạo:

Designed by: Vinacom co.,ltd