Thông tin liên hệ


TỔNG GIÁM ĐỐC : KS.NGUYỄN VĂN ĐÀM

  • Địa chỉ : 58 Yersin - Nha Trang - Khánh Hòa
  • Điện thoại: (0258).3828807 - 3822315
  • Fax: (0258).3810740 - 3819144
  • Website: http://www.ctnkh.com.vn - Email: support@ctnkh.com.vn

ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ
  • Khách hàng khi gọi đến công ty qua số điện thoại (0258) 3828807 - 3822315, muốn gọi đến phòng nào vui lòng bấm thêm số nội bộ cần gặp theo danh sách bên dưới.
  • Trực tổng đài - Ext 101
STT TÊN PHÒNG PHỤC TRÁCH SỐ ĐIỆN THOẠI
058.3828807 - EXT
1 Phòng tổ chức và hành chính (Trưởng phòng) Ô. Nguyễn Quốc An
106
2 Phó tổng giám đốc (phục trách kinh doanh)

3 Phó tổng giám đốc (phục trách XDCB) Ô. Phạm Cao Minh Dũng 119
4 Phòng kỹ thuật (Phó phòng) Ô. Nguyễn Sơn Hòa 117
5 Phòng tài vụ (Kế toán trưởng) Ô. Nguyễn Văn Quân 107
6 Phòng kế hoạch (Phó phòng) Bà. Hoàng Kim Oanh 116
7 Phòng quan hệ khách hàng (Trưởng phòng) Bà. Võ Thị Khánh Hòa
103
8 Đội khảo sát thiết kế (Đội trưởng) Ô. Phạm Quốc Vinh 118
9 Xí nghiệp xây lắp (Phó giám đốc) Ô. Nguyễn Hoàng Vũ 114
10 Tổ sửa chữa Ô. Phạm Xuân Lộc
122
11 Tổ kiểm tra quy chế Ô. Phan Thanh Hùng 109
12 Tổ quản lý ghi chỉ số - công nợ (Phó phòng) Ô. Hoàng Long 104
13 Quầy giao dịch Bà. Dương Thị Xuân Trang 102
14 Phòng quan hệ khách hàng (Phó phòng)
Bà. Nguyễn Thị Mai 121
15 Phòng Quản lý mạng lưới (Trưởng phòng) Ô. Nguyễn Đắc Khánh
105
16 Tổ công nghệ thông tin Ô. Đào Lê Khánh 108


XEM THÊM

Thông tin liên hệ 11/29/2013 12:09:00 AM
Designed by: Vinacom co.,ltd