Thanh toán tại văn phòng công ty

Công ty có bố trí ba quầy thu tiền để phục vụ cho các khách hàng thường xuyên vắng nhà, nhân viên thu ghi đã đến nhà nhiều lần mà không gặp khách hàng.

Để thuận tiện cho việc tra cứu hóa đơn, khách hàng vui lòng mang theo giấy thông báo tiền nước hoặc hóa đơn tiền nước của các tháng trước.


Designed by: Vinacom co.,ltd