Người đăng: phihn - Ngày: 1/2/2014 3:03:00 PM
Thanh toán tại nhà khách hàng

Hàng tháng nhân viên thu ghi của công ty sẽ đến tận nhà khách hàng để thu tiền nước, thời gian từ ngày 1 đến 21 hàng tháng.

Designed by: Vinacom co.,ltd