CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TẠI NHÀ MÁY NƯỚC VÕ CẠNH, XUÂN PHONG THÁNG 6 NĂM 2016

Với chức năng, nhiệm vụ chính là khai thác, sản xuất và cung cấp nước sạch cho hơn 120.000 hộ khách hàng trên địa bàn thành phố Nha Trang, huyện Diên Khánh, huyện Cam Lâm, trong những năm qua, công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa đã không ngừng phấn đấu, đầu tư, nâng công suất nhà máy, mở rộng mạng cấp nước ra khu vực phía Tây Nam, phía Bắc  thành phố, trang bị máy móc, thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành,  nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch ngày càng gia tăng của người dân thành phố về chất lượng và số lượng. 
Bên cạnh những nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, Ban Lãnh đạo Công ty luôn chú trọng đến công tác bảo vệ môi trường và xác định: “Tăng trưởng, phát triển phải gắn liền với công tác bảo vệ môi trường”. Trong đợt thanh tra về công tác bảo vệ môi trường tại hai nhà máy Võ Cạnh, Xuân Phong ngày 12 tháng 5 năm 2016 vừa qua, Đoàn Thanh tra của Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa đã có buổi làm việc với công ty  tại trụ sở 58 Yersin – phường Phương Sài – Nha Trang. Đoàn đã đi thực địa kiểm tra công tác bảo vệ môi trường của công ty tại hai nhà máy. Theo đó, Đoàn Thanh tra đánh giá:
  • Cảnh quan môi trường tại hai nhà máy khá sạch đẹp;
  • Công ty chấp hành khá tốt các quy định bảo vệ môi trường:
             + Hồ sơ môi trường đầy đủ;
             + Thực hiện giám sát lưu lượng, chất lượng nước thải, chất lượng nước thải ra sông Cái đạt tiêu chuẩn quy định, công ty cũng đang tiến hành xây dựng hệ thống xử lý nước thải từ quá trình rửa bể lắng, lọc cho nhà máy nước Xuân Phong nhằm đảm bảo nước thải được xử lý triệt để trước khi xả thải;
              + Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo đối với lưu lượng nước khai thác, xả thải;
     + Kê khai, nộp phí nước thải, thuế tài nguyên nước;
     + Thực hiện phân loại, lưu trữ riêng chất chải nguy hại.
  • Bên cạnh những nỗ lực trong công tác bảo vệ môi trường, công ty vẫn còn những thiếu sót, tồn tại mà đoàn thanh tra đã có ý kiến :
             + Chưa thay đổi tên công ty trong các hồ sơ môi trường ( từ công ty TNHH MTV sang công ty cổ phần);
             + Lập hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép xả nước thải vào nguồn nước cho nhà máy nước Xuân Phong (giấy phép xả nước thải vào nguồn nước nhà máy nước Xuân Phong sắp hết hạn);
             + Xây dựng khu lưu trữ chất thải nguy hại với biển cảnh báo, tường bao,  mái che.
             + Với những kiến nghị nêu trên của đoàn thanh tra Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Khánh Hòa, công ty đã khẩn trương khắc phục.
1 ok1 ok
( Nơi lưu giữ chất thải nguy hại tại nhà máy nước Võ Cạnh)
             Với mục tiêu “ Nước sạch và vệ sinh môi trường” Trong thời gian tới, công ty tiếp tục triển khai các công tác sau:
- Gấp rút hoàn thành khu xử lý nước thải của nhà máy nước Xuân Phong để đưa vào hoạt động trong quý III, năm 2016.
- Hoàn thành các thủ tục đầu tư và chuyển nhượng đất đai để đầu tư khu xử lý nước thải của nhà máy nước Võ Cạnh.
- Tăng cường công tác kiểm tra nguồn nước, phối hợp với Phòng An ninh – kinh tế, công an tỉnh Khánh Hòa và công an môi trường để phát hiện những nguồn xả thải của các tổ chức gây ô nhiễm cho nguồn nước sông Cái, Nha Trang.
- Tuyên truyền, giáo dục cán bộ công nhân viên công ty không ngừng nâng cao ý thức trách nhiệm, ý thức tự giác trong việc giữ gìn và bảo vệ môi trường, bằng những việc làm thiết thực hàng ngày tại công ty, tại địa phương nơi cư trú và khi sinh hoạt cộng đồng.  


Designed by: Vinacom co.,ltd