Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị

Công ty Cổ phần Cấp  thoát nước Khánh Hòa
tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị
Ngày 23/3/2022, Đảng ủy Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về phát triển Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tham dự Hội nghị có 77 đại biểu là cán bộ, đảng viên công tác tại công ty. Hội nghị vinh dự được đón tiếp đồng chí Nguyễn Thế Sinh – Phó Bí thư thường trực Thành ủy, chủ tịch HĐND thành phố Nha Trang đến dự và trực tiếp quán triệt Nghị quyết.
w
Đồng chí Nguyễn Thế Sinh - Phó Bí thư thường trực Thành ủy, chủ tịch HĐND
thành phố Nha Trang quán triệt Nghị quyết 09
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt các nội dung: Báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Kết luận số 53-KL/TW về xây dựng phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030; Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chương trình hành động số 30-CTr/TU, ngày 23/02/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW; Nghị quyết 42/NQ-CP, ngày 21/3/2022 của Chính phủ về Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW.
w
Quang cảnh Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết số 09-NQ/TW
Thông qua hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết 09-NQ/TW, mỗi cán bộ, đảng viên tham gia Hội nghị trở thành tuyên truyền viên, tuyên truyền nghị quyết của Bộ chính trị đến toàn thể cán bộ, nhân viên trong công ty, đơn vị; giúp cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên công ty hiểu sâu kỹ, thấu đáo nội dung nghị quyết, từ đó thực hiện và vận dụng sáng tạo các nội dung của nghị quyết vào tình hình thực tế ở cơ quan, đơn vị, thúc đẩy quá trình đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, tạo bước phát triển toàn diện, bứt phá của tỉnh Khánh Hòa nói chung, thành phố Nha Trang nói riêng.Designed by: Vinacom co.,ltd