Đấu nối tuyến ống DN700 đường 23/10

Công ty CP Cấp Thoát nước Khánh Hòa sẽ tiến hành đấu nối tuyến ống DN700 đường 23/10 vào mạng lưới cấp nước thành phố Nha Trang .Do đó, Công ty xin thông báo : 
1. Tạm ngưng cung cấp nước khu vực phía Bắc thành phố (từ cầu Hà Ra trở ra), thời gian : 
- Từ 20h30 - 22h30 tối thứ tư (ngày 12/01/2022)
- Từ 04h00 - 06h00 sáng thứ năm (ngày 13/01/2022)
2. Trong và sau thời gian cắt đấu, công ty tiến hành mở nước, súc xả đường ống, nước sẽ có hiện tượng nước đục tại khu vực Trung tâm và phía Bắc thành phố Nha Trang
Công ty kính mong Quý khách hàng thông cảm, chủ động tích trữ nước trong thời gian trên và xả nước trước khi sử dụng./.Designed by: Vinacom co.,ltd