Thông báo về giá nước sạch trên địa bàn Tp Nha Trang, Huyện Diên Khánh và Cam Lâm


Tham khảo thêm: Quyết định 1763/QĐ-UBND


Designed by: Vinacom co.,ltd