Đóng van tuyến DN400 Đường Trần Phú -Vĩnh Nguyên
Người đăng: quanlymang - Ngày: 3/26/2020 1:51:00 PM

Hồ sơ lắp đặt tuyến ống DN300 đường Trần Phú-Vĩnh Nguyên (đấu nối ống DN300 vào tuyến DN400 Trần Phú)

Đóng van tuyến DN300 đường Trần Phú
Người đăng: quanlymang - Ngày: 3/20/2020 10:23:00 AM

Hồ sơ đấu nối tuyến DN300 Trần Phú

Cúp điện Nhà máy nước Võ Cạnh
Người đăng: quanlymang - Ngày: 3/20/2020 10:20:00 AM

Điện lực trung tâm cắt điện các trạm BD630352 và BD630353 NMN Võ Cạnh


Đóng van tuyến DN300 đường Trần Phú
Người đăng: quanlymang - Ngày: 3/16/2020 2:25:00 PM

Hồ sơ lắp đặt tuyến ống cấp nước DN300 đường Trần Phú


Đóng van tuyến DN50 đường Phòng Không
Người đăng: quanlymang - Ngày: 3/14/2020 7:29:00 AM

Hồ sơ di dời tuyến ống DN50 đường Phòng Không

Đóng van tuyến DN100 đường Trần Khánh Dư
Người đăng: quanlymang - Ngày: 3/14/2020 7:28:00 AM

Hồ sơ di dời ống DN100 đường Trần Khánh Dư

Đóng van tuyến DN100 đường Trần Khánh Dư
Người đăng: quanlymang - Ngày: 3/3/2020 7:25:00 AM

Hồ sơ đấu nối nguồn cải tạo tuyến ống DN100 đường Trần Khánh Dư

Đóng van thi công tuyến ống DN300 băng đường Ngô Gia Tự (ngã tư Ngô Gia Tự-Hồng Bàng
Người đăng: quanlymang - Ngày: 2/28/2020 2:35:00 PM

Hồ sơ tuyến ống DN300 băng đường Ngô Gia Tự (ngã tư Ngô Gia Tự-Hồng Bàng)

Đóng van tuyến DN100 đường Lương Đình Của-Vĩnh Ngọc
Người đăng: quanlymang - Ngày: 2/17/2020 3:58:00 PM

Hồ sơ cải tạo hẻm 305 Lương Đình Của

Đóng van DN150 Tỉnh Lộ 3- Suối Cát- Cam Lâm
Người đăng: quanlymang - Ngày: 2/6/2020 2:30:00 PM

Hồ sơ lắp mới tuyến ống DN150

12345678910...
Designed by: Vinacom co.,ltd