Đóng van tuyến DN400 Tỉnh lộ 3-Phước Đồng
Người đăng: quanlymang - Ngày: 9/28/2022 8:41:00 AM

Hồ sơ di dời tuyến ống DN400 Tỉnh lộ 3

Đóng van tuyến DN300 Vĩnh Ngọc
Người đăng: quanlymang - Ngày: 9/20/2022 4:33:00 PM

Hồ sơ di dời tuyến ống DN300,100 XMXL NT Phía Bắc -Xã Vĩnh Ngọc (đấu tạm tuyến ống DN300)

Đóng van tuyến DN200 đường Phạm Văn Đồng
Người đăng: quanlymang - Ngày: 8/18/2022 4:43:00 PM

Đấu nối lắp đồng hồ DN100

Đóng van DN150 KĐT Nam Sông Cái - Diên Khánh
Người đăng: quanlymang - Ngày: 8/3/2022 7:12:00 AM

Hồ sơ di dời điểm đấu nối  nguồn 

Đóng van tuyến DN500 Cầu Hà Ra
Người đăng: quanlymang - Ngày: 7/27/2022 11:31:00 AMĐóng van tuyến DN150 Nguyễn Bỉnh Khiêm
Người đăng: quanlymang - Ngày: 7/25/2022 9:17:00 AM

Hồ sơ cải tạo đường Nguyễn Bỉnh Khiêm

Đóng van tuyến DN200 Tỉnh Lộ 3- Phước Đồng
Người đăng: quanlymang - Ngày: 7/23/2022 9:31:00 AM

Hồ sơ cải tạo tuyến ống DN200,50 Tỉnh Lộ 3- Phước Đồng

Đóng van tuyến DN400+500 cầu Hà Ra
Người đăng: quanlymang - Ngày: 7/15/2022 3:24:00 PM

Sửa chữa tuyến ống DN400+500 Cầu Hà Ra

Tạm ngưng bơm nhà máy nước Xuân Phong
Người đăng: quanlymang - Ngày: 7/12/2022 11:22:00 AM

Kế hoạch sửa chữa điện lưới của Điện lực Khánh Hòa

Đóng van tuyến DN100 Võ Dõng-Vĩnh Trung- Nha Trang
Người đăng: quanlymang - Ngày: 7/9/2022 7:50:00 AM

Hồ sơ cải tạo hẻm Cafe Thốt Nốt-Võ Dõng

12345678910...
Designed by: Vinacom co.,ltd