Đóng van tuyến DN200 QL1 Diên Khánh
Người đăng: quanlymang - Ngày: 9/29/2023 9:57:00 AM

Sửa chữa tuyến ống DN200,100 tuyến tránh QL1 Diên Khánh

Tạm ngưng bơm nhà máy nước Xuân Phong
Người đăng: quanlymang - Ngày: 9/29/2023 9:51:00 AM

Theo thông báo tạm ngưng cung cấp điện của Điện lực Khánh Hòa

Đóng van tuyến DN350 đường 23/10 Diên An
Người đăng: quanlymang - Ngày: 9/22/2023 4:27:00 PM

Hồ sơ cải tạo thay tuyến ống gang DN350 đường 23/10

Đóng van tuyến DN300 Vĩnh Phương
Người đăng: quanlymang - Ngày: 8/21/2023 10:16:00 AM

Đấu nối nguồn NMN Xuân Phong

Đóng van tuyến DN300 Vĩnh Lương
Người đăng: quanlymang - Ngày: 7/31/2023 7:58:00 AM

Tháo cụm đồng hồ điện từ DN300 để bảo dưỡng

Đóng van tuyến DN300 Vĩnh Phương
Người đăng: quanlymang - Ngày: 7/24/2023 11:19:00 AM

Hồ sơ cải tạo tuyến ống DN300,50

Đóng van tuyến DN200 đường Dã Tượng
Người đăng: quanlymang - Ngày: 6/30/2023 7:50:00 AM

Hồ sơ cải tạo tuyến ống DN200,100 đường Dã Tượng

Đóng van tuyến DN300 QL1A Suối Hiệp
Người đăng: quanlymang - Ngày: 6/27/2023 4:28:00 PM

Hồ sơ cải tạo tuyến ống tại nút giao cao tốc

Tạm ngưng bơm nhà máy nước Xuân Phong
Người đăng: quanlymang - Ngày: 5/29/2023 2:14:00 PM

Tạm ngưng cung cấp điện tại Nhà máy nước Xuân Phong

Đóng van tuyến DN300 đường 2/4
Người đăng: quanlymang - Ngày: 5/25/2023 4:01:00 PM

Hồ sơ đầu tư tuyến ống DN300 đường 2/4 Vĩnh Hải, Vĩnh Hòa

12345678910...
Designed by: Vinacom co.,ltd