Quy chế về dịch vụ phát triển và chăm sóc khách hàng
Người đăng: duynv - Ngày: 9/23/2020 2:40:00 PM

Ban hành kèm theo Quyết định sô 149/QĐ-CTN ngày 01 tháng 9 năm 2020 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa

Xin đừng xả xuống dòng sông
Người đăng: duynv - Ngày: 3/11/2020 9:28:00 AM

Sông Cái là nguồn cung cấp nước chính cho người dân TP. Nha Trang và các huyện Cam Lâm, Diên Khánh. Thời gian qua, nguồn nước dòng sông đang có nguy cơ ô nhiễm trầm trọng do các nguồn xả thải từ hoạt động sinh hoạt, sản xuất, chăn nuôi… từ thượng nguồn.

Thông báo về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt
Người đăng: duynv - Ngày: 1/31/2018 10:31:00 AMThông báo: Thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt.
Người đăng: duynv - Ngày: 8/25/2017 4:23:00 PMDiên Thủy, Diên Phú: Mừng vui đón nguồn nước sạch
Người đăng: duynv - Ngày: 1/20/2016 10:09:00 AM

Đón Xuân Bính Thân, hàng ngàn hộ dân 2 xã Diên Thủy, Diên Phú, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa sẽ an vui hơn bởi được sử dụng nguồn nước sạch ổn định.

Quy chế về Dịch vụ phát triển và Chăm sóc khách hàng
Người đăng: duynv - Ngày: 3/9/2015 4:25:00 PMQuyết định của UBND tỉnh Khánh Hòa về giá nước
Người đăng: duynv - Ngày: 10/27/2014 10:47:00 AM

Quyết định về giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành phố Nha Trang và huyện Diên Khánh.

Nghị quyết 02/2014/NQ-HDND của HĐND tỉnh Khánh Hòa về phí thoát nước
Người đăng: duynv - Ngày: 10/27/2014 10:46:00 AM

Nghị quyết về mức thu, quản lý và sử dụng phí thoát nước đô thị và phí vệ sinh trên địa bàn thành phố Nha Trang.

Nghị Định 80/2014/NĐ-CP Về Phí Thoát Nước
Người đăng: duynv - Ngày: 10/27/2014 10:42:00 AM

Ngày 6/8, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 80/2014/NĐ-CP về thoát nước và xử lý nước thải. Nghị định này quy định về hoạt động thoát nước và xử lý nước thải tại các đô thị, các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu dân cư nông thôn tập trung; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân và hộ gia đình có hoạt động liên quan đến thoát nước và xử lý nước thải trên lãnh thổ Việt Nam.

Thủ tục và hồ sơ đăng ký sử dụng nước máy
Người đăng: phihn - Ngày: 1/19/2014 12:15:00 AM12
Designed by: Vinacom co.,ltd