HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
Người đăng: duynv - Ngày: 3/23/2018 8:59:00 AMVui tết trung thu 2014
Người đăng: duynv - Ngày: 9/4/2014 7:38:00 AM

Ngày 05/09, Công đoàn Công ty sẽ tổ chức chương trình vui tết trung thu cho các cháu thiếu nhi là con CBNV trong Công ty cổ phần cấp thoát nước Khánh Hòa.

Designed by: Vinacom co.,ltd