Bảo vệ nguồn nước sạch: Vì sao nên và giải pháp
Người đăng: duynv - Ngày: 8/14/2019 2:04:00 PM

Bảo vệ nguồn nước sạch là nhiệm vụ của toàn thể nhân loại chứ không phải của riêng một ai... Dưới đây là các biện pháp bảo vệ nguồn nước sạch mà ai cũng nên biết...

Tiết kiệm nước tại nhà
Người đăng: phihn - Ngày: 1/2/2014 4:54:00 PM

Tiết kiệm nước không chỉ giúp bản thân bạn và gia đình giảm bớt chi phí nước sinh hoạt hằng tháng mà sâu xa hơn, đối với cộng đồng

Mẹo tiết kiệm nước sinh hoạt
Người đăng: phihn - Ngày: 1/2/2014 4:44:00 PM

Các nhà khoa học khuyến cáo việc thiếu nước sinh hoạt có thể là thách thức lớn mà nhân loại sẽ phải đối mặt trong thập kỷ tới. Có rất nhiều nguyên nhân khiến cho nguồn nước trên thế giới cạn kiệt như gia tăng dân số, biến đổi khí hậu… do đó, việc tiết kiệm nước phải được tiến hành ngay từ bây giờ.

Designed by: Vinacom co.,ltd