Người đăng: phihn - Ngày: 1/19/2014 12:15:00 AM
Thủ tục và hồ sơ đăng ký sử dụng nước máy

Trích Quy chế Về dịch vụ phát triển và chăm sóc khách hàng ( Ban hành kèm theo Quyết định số 159/QĐ-CTN ngày 21 tháng 6 năm 2013 của Giám đốc Công ty.
"Điều 3:
a. Đối với khách hàng là cá nhân (hộ gia đình):
+ Công ty sẽ đầu tư kinh phí cho những khách hàng có đầy đủ các loại giấy tờ sau:
- Tại địa chỉ lắp đặt hệ thống nước phải có hộ khẩu thường trú hoặc sổ đăng ký tạm trú từ 12 tháng trở lên.
- Chứng minh nhân dân của người đứng tên trong đơn là chủ hộ, trường hợp già yếu, tàn tật, mất chứng minh nhân dân phải có giấy ủy quyền hợp pháp cho người khác đứng tên.
- Sổ sở hữu nhà hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giấy phép xây dựng đối với nhà đang xây.
Tất cả các giấy tờ trên công ty sẽ lưu bản sao (photocopy), khách hàng đem theo bản chính để đối chiếu.

+ Trường hợp khách hàng có hộ khẩu thường trú hoặc sổ đăng ký tạm trú tứ 12 tháng trở lên mà không có sổ sở hữu nhà hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì phải có giấy tờ về nhà, đất hợp lệ; Lãnh đạo công ty sẽ xem xét.

+ Trường hợp khách hàng đăng ký tạm trú dưới 12 tháng, khách hàng có nhà ở thuộc diện phải giải tỏa để thực hiện các dự án quy hoạch đã được phê duyệt thì phải tự túc kinh phí lắp đặt hệ thống cấp nước nếu có nhu cầu.

Khi đên nộp đơn đề nghị lắp đặt hệ thống nước, khách hàng phải vẽ sơ đồ (hoặc các thông tin cần thiết cho cán bộ thiết kế dễ tìm ra nhà) vào mặt sau của đơn theo hướng dẫn của nhân viên giao dịch.

b. Đối với khách hàng là tổ chức phải ghi đầy đủ các nội dung sau:
- Tên tổ chức
- Họ và tên của người đứng tên hợp pháp (hoặc người được ủy quyền)
- Địa chỉ trụ sở chính, địa điểm nơi lắp đặt hệ thống nước
- Số điện thoại
- Mã số thuế
- Số tài khoản và ngân hàng đăng ký mở tài khoản của tổ chức đó
Người đến liên hệ với công ty phải có giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức và thực hiện theo sự hướng dẫn của nhân viên giao dịch, ghi đây fđủ các thông tin theo yêu cầu và vẽ sơ đồ ((hoặc các thông tin cần thiết cho cán bộ thiết kế dễ tìm ra nhà).

c. Khách hàng thuê nhà, hoặc thuê đất để sử dụng khi có nhu cầu sử dụng nước phải có hợp đồng thuê nhà, đất với thời gian ít nhất là 5 năm và giấy ủy quyền của chủ sở hữu nhà, đất để bảo lãnh cho việc thực hiện hợp đồng dịch vụ cấp nước.
Trường hợp khách hàng là cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể được Nhà nước giao hoặc cho thuê nhà, đất khi có nhu cầu sử dụng nước phải có quyết định giao hoặc thuê nhà, đất, không cần giấy ủy quyền của chủ sở hữu nhà, đất.
Khách hàng thuê nhà, đất để sử dụng có thời gian dưới 5 năm thì phải tự túc kinh phí lắp đặt hệ thống nước nếu có nhu cầu.

d. Những khách hàng thuộc khu vực chưa có đường ống cấp nước, nếu có nhu cầu sử dụng nước phải lập danh sách tập thể. Công ty sẽ khảo sát và phê duyệt đầu tư trước khi lập hồ sơ.

đ. Không nhận đơn đề nghị lắp đặt hệ thống nước qua bất kỳ ai làm trung gian, trừ những người được Công ty chấp thuận làm đại diện cho nhóm hộ.


Designed by: Vinacom co.,ltd Liên hệ: 0906.441-923 (Mr Duy) hoặc 0917.415-995 (Mr Ngọc)

Hỗ trợ trực tuyến

Liên hệ với chúng tôi
Ms Ái Ly