Thông báo về việc thu tiền dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành phố Nha Trang từ 01/2018.


Designed by: Vinacom co.,ltd