Người đăng: phihn - Ngày: 1/4/2014 2:52:00 PM
Quy trình và thời gian thực hiện thi công hệ thống cấp nước

Trích Quy chế Về dịch vụ phát triển và chăm sóc khách hàng ( Ban hành kèm theo Quyết định số 159/QĐ-CTN ngày 21 tháng 6 năm 2013 của Giám đốc Công ty.

- Bộ phận giao dịch, tổng hợp tiếp nhận hồ sơ chuyển Đội khảo sát thiết kế thời gian chậm nhất không quá 01 ngày.

- Đội khảo sát thiết kế xử lý hồ sơ thời gian thực hiện chậm nhất không quá 3 ngày làm việc.

- Phòng kế hoạch & kỹ thuật lập Hợp đồng dịch vụ cấp nước, phiếu công tác và giao hồ sơ Đội thi công thực hiện trong thời gian 01 ngày làm việc. Trường hợp phải xin giấy phép đào lòng, lề đường thì thời gian lệ thuộc vào việc được cấp giấy phép.

- Phòng Tài vụ lập phiếu xuất vật tư và giao cho đội thi công trong thời gian 01 ngày làm việc.

- Đội thi công, thi công hoàn chỉnh công trình trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ.

Các loại giấy tờ khách hàng giữ 1 bản sau khi thi công xong công trình :
- Hợp đồng dịch vụ cấp nước
- Biên bản nghiệm thu công trình
- Bản vẽ thi công
- Giấy chứng nhận kiểm định đồng hồ.Designed by: Vinacom co.,ltd Liên hệ: 0906.441-923 (Mr Duy) hoặc 0917.415-995 (Mr Ngọc)

Hỗ trợ trực tuyến

Liên hệ với chúng tôi
Ms Ái Ly