Người đăng: phihn - Ngày: 1/3/2014 10:35:00 AM
Quy định về công tác nâng, thay đổi vị trí đồng hồ đo nước

Nhằm phục vụ tốt nhu cầu của khách hàng và công tác ghi thu đồng hồ thu tiền nước. Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa thông báo như sau:

Trích Quy định số 230/QĐ-CTN ngày 01/12/2011
"
1. Nâng đồng hồ : Kinh phí do công ty đầu tư
2. Di chuyển vị trí đồng hồ đo nước:
Khách hàng có nhu cầu:
a. Trường hợp trong phạm vi, khoảng cách <=1m: Khách hàng nộp 500.000đ/đồng hồ và thi công trong ngay trong ngày.
b. Trường hợp trong phạm vi, khoảng cách >1m : Phòng Kế hoạch& Kỹ thuật sẽ lập hồ sơ thiết kế - dự toán, và khách hàng nộp tiền theo dự toán.
3. Xử lý vi phạm:
+ Khách hàng tự ý thay đổi vị trí đồng hồ đo nước sẽ bị xử lý theo Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27/02/2009 của Chính phủ.
+ Công nhân công ty tự ý thay đổi vị trí đồng hồ theo yêu cầu của khách hàng sẽ bị xử lý theo Nghị định số 23/2009/NĐ-CP và phải nộp lệ phí cho Công ty theo quy định ở mục 2 nói trên."

Nhằm bảo đảm quyền lợi, và thuận tiện trong công tác quản lý. Khách hàng vui lòng đến tại văn phòng công ty để làm thủ tục di chuyển đồng hồ.


Designed by: Vinacom co.,ltd