Thanh toán qua tài khoản

Khách hàng có thể ủy quyền cho ngân hàng mình mở tài khoản thực hiện việc thanh toán.

Để thực hiện hình thức thanh toán này, khách hàng có thể liên hệ với ngân hàng nơi mình mở tài khoản để được hướng dẫn.

THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN:
Đề nghị ghi rõ: 
- Mã hợp đồng - (Để đảm bảo tính chính xác khách hàng vui lòng điền chính xác thông tin này)
- Tên khách hàng
- Địa chỉ
- Kỳ hóa đơn
Đơn vị thụ hưởng:
Công ty cổ phần cấp thoát nước Khánh Hòa - 58 Yersin, Phường Phương Sài, TP. Nha Trang
Số Tài khoản:
+102010000427539 - Ngân hàng công thương Khánh Hòa
+4700201005368 - Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
+120014851004152 - Ngân hàng Eximbank chi nhánh Nha Trang
+8001101000007 - Ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Khánh HòaDesigned by: Vinacom co.,ltd