Thanh toán qua tài khoản

Khách hàng có thể ủy quyền cho ngân hàng mình mở tài khoản thực hiện việc thanh toán.

Để thực hiện hình thức thanh toán này, khách hàng có thể liên hệ với ngân hàng nơi mình mở tài khoản để được hướng dẫn.

THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN:
Đề nghị ghi rõ: 
- Mã hợp đồng - (Để đảm bảo tính chính xác khách hàng vui lòng điền chính xác thông tin này)
- Tên khách hàng:
- Địa chỉ:
- Kỳ hóa đơn
Đơn vị thụ hưởng:
Công ty cổ phần cấp thoát nước Khánh Hòa - 58 Yersin, Phường Phương Sài, TP. Nha Trang
Số Tài khoản:

Số Tài Khoản Tên Ngân Hàng
111000022305 NH Công Thương Khánh Hòa
4700201005368 NH NN&PTNN Khánh Hòa
8001101000007 NH TMCP Quân Đội Khánh Hòa
120014851004152 NH Eximbank Nha Trang
60110000898223 NH TMCP Đầu tư - PT Khánh Hòa
0581000776456 NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN Khánh Hòa
050106735678 NH TMCP Sài Gòn Thương Tín - CN Khánh Hòa
0731006490060 NH TMCP An Bình - CN Khánh Hòa


Designed by: Vinacom co.,ltd