Người đăng: phihn - Ngày: 1/2/2014 11:31:00 AM
Bảng giá nước sạch áp dụng từ kỳ thu tiền nước tháng 3 năm 2013

Căn cứ Quyết định số 2402/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2010 của UBND tỉnh Khánh Hòa, Về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Khánh Hòa.
Căn cứ Quyết định số 529/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2013 của UBND tỉnh Khánh Hòa, Về giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành phố Nha Trang và huyện Diên Khánh.

Bảng giá nước sạch

 Đối tượng/ mục đích sử dụng nước sạch  Giá (đồng/m3)
 Các mức sử dụng nước sinh hoạt  
  SH1: Từ 01m3 đến 10m3/hộ/tháng 3.900
  SH2: Từ 10m3 - 20m3/hộ/tháng  5.200
SH3: Từ 20m3 - 30m3/hộ/tháng 5.900
SH4: Trên 30m3/hộ/tháng 8.500
Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp 6.400
Bệnh viện, cơ sở y tế 6.400
Phục vụ mục đích công cộng 6.400
Hoạt động sản xuất vật chất 7.800
Kinh doanh dịch vụ 9.600

Mức giá trên đã bao gồm : Thuế giá trị gia tăng, thuế tài nguyên nước, chi phí đấu nối, chi phí lắp đặt đồng hồ và ống nhánh đến nơi sử dụng theo Nghị định số 117/2008/NĐ-CP của Chính phủ.
Giá nước sạch trên chưa bao gồm phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt.

Designed by: Vinacom co.,ltd Liên hệ: 0906.441-923 (Mr Duy) hoặc 0917.415-995 (Mr Ngọc)

Hỗ trợ trực tuyến

Liên hệ với chúng tôi
Ms Ái Ly