Quyết định giá tiêu thụ nước sạch cho các mục đích sử dụng áp dụng từ 01/2017 của Công ty cổ phần cấp thoát nước Khánh HòaDesigned by: Vinacom co.,ltd