THÔNG TIN MỚI NGUỒN NƯỚC SÔNG CÁI NHA TRANG

THÔNG TIN MỚI
NGUỒN NƯỚC SÔNG CÁI NHA TRANG
( Thời điểm đầu tháng 6 năm 2016)
Trong những ngày qua, tuy thời tiết nắng, nóng kéo dài nhưng có mưa dông về chiểu và mưa nguồn nên lưu lượng nước sông Cái Nha Trang được cải thiện rất nhiều. Theo số liệu mới nhất của Đài Khí tượng thủy văn Nam Trung bộ, lưu lượng nước quan trắc tại trạm Đồng Trăng , sông Cái Nha Trang, đạt khoảng 4,5m3/s. Hiện nay, nước từ thượng nguồn về đã tràn qua mặt đập tạm ngăn mặn tại chân cầu Vĩnh Phương, xã Vĩnh Thạnh, thành phố Nha Trang.
1 ok
( Đập ngăn mặn tạm, vị trí chân cầu Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang)
 
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa đang khẩn trương  duy tu, sửa chữa hệ thống giếng thu nước trên sông tại nhà máy nước Xuân Phong, công suất 15.000m3/ngày đêm để đảm bảo cung cấp nước liên tục, ổn định trong mùa nắng, nóng.
1 ok
( Công trình giếng thu trên sông đang được cải tạo)
 Kết quả xét nghiệm về hóa lý và vi sinh của Trung tâm Y tế dự phòng , sở Y tế Khánh Hòa thực hiện, ngày 17/5/2016, nước sông Cái Nha Trang đạt tiêu chuẩn quy định QCVN 08:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Chất lượng nước mặt.
1 ok
1 ok

Trong thời gian tới, công ty sẽ tăng cường công tác kiểm tra, bảo vệ nguồn nước, phối hợp với  Phòng An ninh – kinh tế Công an môi trường tỉnh Khánh Hòa kiểm tra, phát hiện những nguồn xả thải của các tổ chức sản xuất dọc sông Cái, đề xuất biện pháp xử lý nhằm giảm thiểu  ô nhiễm cho nguồn nước sông Cái, Nha Trang.


Designed by: Vinacom co.,ltd