Người đăng: duynv - Ngày: 6/9/2016 7:37:00 AM
Chương trình tập huấn

  CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN
1. SỔ TAY GHI THU PHIÊN BẢN 2016
2. PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ  AN NINH TỔ QUỐC,
3.TUYÊN TRUYỀN PHÒNG NGỪA TỘI PHẠM CƯỚP, CƯỚP GIẬT, TRỘM CẮP


Thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo công ty về công tác đào tạo, nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và ý thức trách nhiệm, tinh thần cảnh giác bảo vệ tài sản đối với công nhân ghi thu tiền nước, làm việc trong điều kiện độc lập, thường xuyên ở ngoài đường. Được sự hỗ trợ của Công an Phòng An ninh – kinh tế tỉnh Khánh Hòa và công an thành phố Nha Trang, Ngày 03/6/2016, công ty đã tổ chức tập huấn cho 100 cán bộ, nhân viên, công nhân  làm việc tại phòng Quan hệ khách hàng và tổ Kiểm tra quy chế, phòng Tổ chức hành chính, với các nội dung:

1. Tập huấn Sổ tay ghi thu và giao tiếp khách hàng, phiên bản 2016;
2. Phổ biến thông tin về các điểm giao dịch của Ngân hàng trên địa bàn thành phố Nha Trang, tạo điều kiện thuận lợi cho việc nộp tiền của công nhân thu tiền nước;
3. Phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phổ biến, tuyên truyền các thông tin, biện pháp phòng ngừa tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp.


Ông Vũ Đức Bình – Phó tổng giám đốc công ty đã trực tiếp trao đổi và thảo luận với công nhân ghi thu tiền nước về các nội dung sửa đổi bổ sung trong “ SỔ TAY GHI THU VÀ GIAO TIẾP KHÁCH HÀNG” phiên bản 2016. Ngoài mục đích hướng dẫn, SỔ TAY còn hỗ trợ công nhân trong việc thực hiện đúng các quy định, quy chế của công ty và các nội dung có liên quan đến công tác ghi thu tiền nước.
Cùng trong chương trình buổi tập huấn, ông   Đỗ Đức Bình – Trung tá công an, Đội trưởng, Phòng An ninh – kinh tế, công an tỉnh Khánh Hòa và Ông  Hùng – Trung tá công an, đội trưởng Đội Xây dựng lực lượng công an thành phố Nha Trang và đã phổ biến và trang bị cho cán bộ - công nhân viên những thông tin, kiến thức và kỹ năng cơ bản về phòng ngừa tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp, và phát động phong trào: “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.
1
(Ông Vũ Đức Bình – Phó Tổng giám đốc công ty hướng dẫn sửa đổi, bổ sung nội dung SỔ TAY– phiên bản 2016)
1 ok1 ok
( 100 Cán bộ, nhân viên và công nhân Phòng Quan hệ khách hàng và Tổ Kiểm tra quy chế tham gia lớp tập huấn)
​​1 ok1
( Đ/c Hùng – Trung tá công an, Đội trưởng đội xây dựng lực lượng, công an thành phố Nha Trang phổ biến những thông tin, kiến thức và kỹ năng cơ bản phòng ngừa tội phạm cướp giật)
 


Designed by: Vinacom co.,ltd