Người đăng: duynv - Ngày: 5/27/2016 5:07:00 PM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ CÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ CÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC KHÁNH HÒA
Hôm nay, ngày 26/5/2016, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa,  
địa chỉ : 58 Yersin, phường Phương Sài, thành phố  Nha Trang;
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4200238007  do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp điều chỉnh mới nhất vào ngày 28/10/2015
– triệu tập Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) thường niên, tài khóa 2015.
Thời gian:   13 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 5 năm 2016
Địa điểm:    Hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh Khánh Hòa
                   46 Trần Phú, thành phố Nha Trang.
Tham dự đại hội có 311cổ đông đại diện cho 25.958.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 99,84% trên tổng số 26.000.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.
Với tinh thần trách nhiệm, khẩn trương và hợp tác, toàn thể các cổ đông tham dự đại hội đã biểu quyết nhất trí cao các vấn đề quan trọng tại đại hội:
1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2016;
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015;
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015;
4. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015;
5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2015; Mức cổ tức chi trả năm 2015; Dự kiến mức cổ tức chi trả năm 2016;
6. Báo cáo quyết toán thù lao năm 2015 và phương án trả thù lao  năm 2016 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty;
7. Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán tài chính năm 2016;
8. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty theo đúng các quy định hiện hành.
 
 
1
( Ông Nguyễn Đình Hà – thay mặt đoàn chủ tọa hướng dẫn quý cổ đông biểu quyết các vấn đề tại đại hội)
1
( Các cổ đông biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội)
 
1
( Ông Trần Văn Huy – Chủ tọa đoàn phát biểu tại đại hội)
 
1
( Chủ tọa đoàn )
1
( Bà Hoàng Thị Hương Giang – Trưởng ban kiểm soát báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2015)
 
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 đã thành công tốt đẹp, kết thúc trong  lời phát biểu bế mạc của Ông Trần Văn Huy Chủ tịch hội đồng quản trị -Chủ tọa đoàn:
“Kính thưa Đại hội, thưa toàn thể quý cổ đông!
Đại hội đã tiến hành làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và dân chủ, đã dành nhiều thời gian thảo luận và biểu quyết  thông qua các nội dung quan trọng của đại hội về Báo cáo tài chính năm 2015;  Phương án phân phối lợi nhuận; Kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và đầu tư  năm 2016… Đại hội đã thảo luận, biểu quyết đi đến thống nhất cao bằng việc thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2016.
Kính thưa quý vị!
Sau 02 năm cổ phần hóa doanh nghiệp, với những bước đầu có nhiều khó khăn, bỡ ngỡ, nhưng công ty chúng ta đã nhanh chóng ổn định tổ chức, triển khai sản xuất, kinh doanh và  hoàn thành được kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư  và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra trong từng năm. Để có được kết quả ấy, không thể thiếu sự hỗ trợ, giúp đỡ của chủ sở hữu, các đối tác, các quý cổ đông, sự nỗ lực của tập thể cán bộ lãnh đạo công nhân viên công ty, hầu hết đều là cổ đông của công ty. Thay mặt đoàn chủ tọa đại hội, tôi xin kính chúc quý cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt, chúc Hội đồng quản trị , Ban kiểm soát, ban Tổng giám đốc công ty luôn đoàn kết, hợp tác, lãnh đạo công ty ngày một phát triển ổn định, bền vững.
Tôi xin tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 công ty Cổ phần cấp thoát nước Khánh Hòa.
Xin trân trọng cảm ơn!”
 


Designed by: Vinacom co.,ltd Liên hệ: 0906.441-923 (Mr Duy) hoặc 0917.415-995 (Mr Ngọc)

Hỗ trợ trực tuyến

Liên hệ với chúng tôi
Ms Ái Ly