KHAWASSCO TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ LẦN THỨ III, NHIỆM KỲ 2020-2025

KHAWASSCO TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ LẦN THỨ III, NHIỆM KỲ 2020-2025
Đại hội Đảng bộ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tổ chức thành công sau hai phiên trù bị (chiều ngày 09/6/2020), chính thức (chiều 10/6/2020).
Đại hội rất vinh dự  được tiếp đón các đồng chí Lãnh đạo Đảng bộ thành phố Nha Trang:
- Đồng chí Nguyễn Thị Bích Liên – Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nha Trang;
- Đồng chí Hồ Văn Tư – Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy Nha Trang;
- Đồng chí Nguyễn Văn Hưởng – Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Nha Trang.
Cùng các đồng chí đại biểu là cán bộ quản lý công ty và 79 đảng viên trong toàn Đảng bộ.


Tại Đại hội, Đoàn chủ tịch đã thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020 và Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.
Trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ đã nỗ lực, đoàn kết, nhất trí, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, lãnh đạo đảng bộ công ty thực hiện thành công Nghị quyết Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020; Xây dựng công ty phát triển ổn định, bền vững, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh và thành phố; Làm tốt công tác về giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên; Quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng cấp trên; Duy trì sinh hoạt Đảng đúng định kỳ; Làm tốt công tác xây dựng Đảng và phát triển đảng viên mới; Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đảng viên được chú trọng, không ngừng nâng cao trình độ, năng lực nguồn nhân lực trong công ty để có thể đáp ứng kịp thời những yêu cầu, nhiệm vụ mới; Lãnh đạo các đoàn thể chính trị trong công ty hoạt động sôi nổi, hiệu quả, góp phần vào việc xây dựng đảng bộ, xây dựng chính quyền vững mạnh; Luôn chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Bích Liên – Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nha Trang đánh giá cao và ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ KHAWASSCO đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đề nghị BCH Đảng bộ khóa mới cần nhanh chóng triển khai thực hiện Nghị quyết, giữ vững nguyên tắc tập trung, dân chủ, động viên đảng viên và người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sử dụng nước của khách hàng.


Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ khóa III gồm 7 đồng chí; Đồng chí Nguyễn Văn Đàm – Tổng Giám đốc công ty giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025.


Phát huy các kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ công ty đã đề ra chương trình hành động, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu: Thực hiện đúng nguyên tắc cơ bản của tổ chức và sinh hoạt Đảng; Phấn đấu kết nạp từ 16 đến 20 Đảng viên mới; Giữ vững danh hiệu Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm; Phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh.Designed by: Vinacom co.,ltd