Miễn, giảm giá nước sạch sinh hoạt do tác động của dịch Covid-19

THÔNG BÁO
V/v miễn, giảm giá nước sạch sinh hoạt do tác động của dịch Covid-19

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 2725/VPCP – KTTH ngày 08/4/2020 về việc điều chỉnh giảm giá nước sinh hoạt, giá các dịch vụ, phí, lệ phí và văn bản số 4222/UBND-KT ngày 29/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc miễn, giảm giá nước sạch sinh hoạt do tác động của dịch Covid-19.
Nhằm chia sẻ khó khăn và thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa sẽ miễn, giảm tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt cho các đối tượng như sau:
1. Miễn tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt 10 m3 đầu tiên/hộ/tháng đối với 2.454 hộ nghèo, cận nghèo (ký hợp đồng dịch vụ cấp nước với công ty) trên địa bàn thành phố Nha Trang, huyện Diên Khánh, Cam Lâm, thị trấn Tô Hạp, Khánh Sơn. Trong đó:
- Thành phố Nha Trang:  2.185 hộ nghèo, cận nghèo;
- Huyện Diên Khánh:           26 hộ nghèo, cận nghèo;
- Huyện Cam Lâm:               55 hộ nghèo, cận nghèo;
- Thị trấn Tô Hạp:              188 hộ nghèo, cận nghèo;
2. Miễn 100% khối lượng nước sạch đối với 09 khu cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 (bao gồm cả các cơ sở lưu trú người cách ly được cơ quan có thẩm quyền quyết định thành lập).
3. Giảm 5% giá nước sạch sinh hoạt 1 cho các hộ gia đình, cá nhân có hợp đồng cung cấp nước sạch với công ty.
4. Thời gian thực hiện: kỳ phát hành hóa đơn tháng 5, 6, 7 năm 2020.
Trân trọng thông báo.
 


Designed by: Vinacom co.,ltd