KHAWASSCO: CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN, AN NINH NGUỒN NƯỚC

Những năm qua, tốc độ đô thị hóa trên địa bàn Thành phố Nha Trang diễn ra nhanh chóng, diện mạo và hệ thống hạ tầng đô thị của Thành phố đã được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, kéo theo đó là nguy cơ ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước. Đứng trước thực trạng nêu trên, Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa luôn chú trọng công tác đảm bảo an toàn, an ninh nguồn nước. Theo đó, nhiều phương án, biện pháp được triển khai, cụ thể:
Vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt và hành lang bảo vệ nguồn nước đối với 3 nhà máy nước Võ Cạnh, Xuân Phong, Tô Hạp đã được xây dựng. Công ty đã tiến hành đo vẽ, xác định ranh giới khu vực và thực hiện lắp đặt biển báo, tổ chức bảo vệ an toàn khu vực thu nước, hệ thống cấp nước.
Công ty luôn chủ động phối hợp với cơ quan liên quan: Sở Tài nguyên Môi trường, Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang, Ủy ban nhân dân huyện Diên Khánh, Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Trung, Vĩnh Thạnh, Diên An,…trong việc quản lý các nguồn ô nhiễm, thường xuyên tổ chức tuần tra bằng đường bộ, đường thủy dọc sông Cái nhằm bảo vệ, duy trì chất lượng nước, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi xâm phạm, gây mất an toàn cho hoạt động cấp nước trên địa bàn do công ty quản lý.Công ty trang bị ca nô nhằm chủ động hơn trong việc tuần tra, giám sát chất lượng nước sông Cái bằng đường thủy
Bên cạnh đó, Công ty đã lắp đặt thiết bị quan trắc tự động tại trạm bơm cấp1, trạm bơm cấp 2 của Nhà máy nước Võ Cạnh, nhà máy nước Xuân Phong và tại các điểm trên mạng lưới để giám sát các thông số chất lượng nước thô, nước sạch. Thiết bị phân tích tự động và liên tục cập nhật số liệu về hệ thống giám sát chung của toàn công ty. Đặc biệt, hệ thống phao quây chống tràn dầu đảm bảo các đặc tính kỹ thuật cũng được công ty trang bị nhằm sẵn sàng ứng phó với sự cố tràn dầu.

Hàng năm, đập tạm ngăn mặn Xuân Phong với vai trò giữ nước, ngăn ngừa hiện tượng xâm nhập mặn, được công ty gia cố bằng nguồn vốn tự có nhằm ổn định sản xuất.
Trong phạm vi khu vực bảo vệ nguồn nước, mỗi ca trực vận hành đều tiến hành kiểm tra tình trạng vệ sinh chung nguồn nước nguyên liệu. Nếu có phát hiện các nguy cơ phải báo cáo ngay để lãnh đạo công ty đưa ra những biện pháp xử lý kịp thời.
Các điểm xả thải của các tổ chức, cá nhân phía thượng nguồn sông Cái tính từ điểm khai thác nước thô được công ty giám sát chặt chẽ, thường xuyên tiến hành kiểm tra và lấy mẫu phân tích chất lượng nước.
Từ năm 2020, việc xét nghiệm các chỉ tiêu chất lượng nước thô, nước sạch tại phòng Quản lý chất lượng nước (được công nhận phù hợp với TCVN ISO/IEC 17025) thực hiện theo Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ Y tế - Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.
 Công tác tuyên truyền cũng được công ty quan tâm, thực hiện nhằm nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ nguồn nước, sử dụng nước tiết kiệm.
Với những giải pháp cụ thể, hiệu quả như đã nêu trên, hi vọng rằng, mục tiêu cấp nước an toàn đến khách hàng sử dụng nước của công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa sẽ luôn được đảm bảo.


Designed by: Vinacom co.,ltd