Thông báo về việc thu tiền dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành phố Nha Trang từ 01/2020Tham khảo thêm: Quyết định 3187/QĐ-UBND


Designed by: Vinacom co.,ltd