Lưu ý khi nhập!

- Bạn phải nhập đầy đủ các thông tin đang bỏ trống.
- Vui lòng điền thông tin chính xác để chúng tôi liên hệ với bạn.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------o0o--------

GIẤY ĐỀ NGHỊ

Ngưng sử dụng nước máy

Kính gửi: - CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC KHÁNH HÒA

Tôi tên là: Mã hợp đồng:
Địa chỉ nơi cắt nước, Số nhà: Đường(Tổ):
Phường (Xã): Thành phố (Huyện):
Điện thoại cố định: Điện thoại di động:

Nay, tôi làm thủ tục đề nghị ngưng sử dụng nước với lý do:

Vậy rất mong công ty giải quyết, khi nào sử dụng lại tôi sẽ làm thủ tục mở nước và thanh toán mọi chi phí cắt mở nước. Xin cảm ơn!

Nhập mã số bảo mật (*)Designed by: Vinacom co.,ltd