Đại hội Đoàn Khóa V - nhiệm kỳ 2022-2024
Người đăng: duynv - Ngày: 3/25/2022 11:17:00 AMHội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị
Người đăng: duynv - Ngày: 3/24/2022 9:54:00 AMThông báo về việc điều chỉnh giá nước sạch sinh hoạt tháng 9 năm 2021
Người đăng: duynv - Ngày: 10/9/2021 11:22:00 AMKHAWASSCO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2021
Người đăng: duynv - Ngày: 4/17/2021 9:10:00 AMKHAWASSCO TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2020, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2021
Người đăng: duynv - Ngày: 1/17/2021 9:10:00 AMNỗ lực đưa nước sạch về vùng nông thôn
Người đăng: duynv - Ngày: 11/19/2020 9:07:00 AM

Không chỉ cấp nước cho người dân đô thị đảm bảo chất lượng, hiệu quả, Công ty CP Cấp thoát nước Khánh Hòa còn nỗ lực đưa nước sạch về vùng nông thôn

KHAWASSCO: Hướng về miền trung ruột thịt
Người đăng: duynv - Ngày: 11/3/2020 2:14:00 PMKHAWASSCO TỔ CHỨC KHÓA BỒI DƯỠNG NÂNG BẬC THỢ CHO CÔNG NHÂN KHỐI TRỰC TIẾP
Người đăng: duynv - Ngày: 11/3/2020 2:08:00 PMKHAWASSCO TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ LẦN THỨ III, NHIỆM KỲ 2020-2025
Người đăng: duynv - Ngày: 6/12/2020 11:29:00 AMKHAWASSCO: CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN, AN NINH NGUỒN NƯỚC
Người đăng: duynv - Ngày: 2/18/2020 9:40:00 AM1234
Designed by: Vinacom co.,ltd