Kết quả 99 thông số chất lượng nước của Xí nghiệp Cấp nước Nha Trang ( NMN Võ Cạnh, NMN Xuân Phong) và mạng lưới ngày 05 tháng 3 năm 2024. Kết quả do Viện Pasteur Nha Trang và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cùng thực hiện
Người đăng: thanhvc - Ngày: 4/5/2024 8:12:00 AMKết quả chất lượng nước của Xí nghiệp Cấp nước Nha Trang ( NMN Võ Cạnh, NMN Xuân Phong) và mạng lưới tháng 03 năm 2024
Người đăng: thanhvc - Ngày: 4/3/2024 10:53:00 AMKết quả chất lượng nước của Xí nghiệp Cấp nước Nha Trang ( NMN Võ Cạnh, NMN Xuân Phong) và mạng lưới ngày 01 tháng 02 năm 2024. Kết quả do Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa thực hiện
Người đăng: thanhvc - Ngày: 3/6/2024 4:46:00 PMKết quả chất lượng nước của Xí nghiệp Cấp nước Nha Trang ( NMN Võ Cạnh, NMN Xuân Phong) và mạng lưới tháng 02 năm 2024
Người đăng: thanhvc - Ngày: 3/6/2024 4:45:00 PMKết quả chất lượng nước của Xí nghiệp Cấp nước Nha Trang ( NMN Võ Cạnh, NMN Xuân Phong) và mạng lưới ngày 08 tháng 01 năm 2024. Kết quả do Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa thực hiện
Người đăng: thanhvc - Ngày: 2/1/2024 11:35:00 AMKết quả chất lượng nước của Xí nghiệp Cấp nước Nha Trang ( NMN Võ Cạnh, NMN Xuân Phong) và mạng lưới tháng 01 năm 2024
Người đăng: thanhvc - Ngày: 2/1/2024 11:34:00 AMKết quả chất lượng nước của Xí nghiệp Cấp nước Nha Trang ( NMN Võ Cạnh, NMN Xuân Phong) và mạng lưới tháng 12 năm 2023
Người đăng: thanhvc - Ngày: 1/2/2024 8:46:00 AMKết quả chất lượng nước của Xí nghiệp Cấp nước Nha Trang ( NMN Võ Cạnh, NMN Xuân Phong) và mạng lưới ngày 04 tháng 12 năm 2023. Kết quả do Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa thực hiện
Người đăng: thanhvc - Ngày: 12/18/2023 9:02:00 AMKết quả chất lượng nước của Xí nghiệp Cấp nước Nha Trang ( NMN Võ Cạnh, NMN Xuân Phong) và mạng lưới ngày 07 tháng 11 năm 2023. Kết quả do Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa thực hiện
Người đăng: thanhvc - Ngày: 12/18/2023 9:02:00 AMKết quả chất lượng nước của Xí nghiệp Cấp nước Nha Trang ( NMN Võ Cạnh, NMN Xuân Phong) và mạng lưới tháng 11 năm 2023
Người đăng: thanhvc - Ngày: 12/18/2023 8:52:00 AM12345678910...
Designed by: Vinacom co.,ltd