Thông Báo: Lưu ký chứng khoán, mở tài khoản giao dịch hoặc đăng ký giao dịch trực tuyến
Người đăng: duynv - Ngày: 11/8/2017 1:53:00 PMDanh sách tổng hợp người sở hữu Chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền
Người đăng: duynv - Ngày: 6/26/2017 4:05:00 PMThông báo: Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
Người đăng: duynv - Ngày: 5/31/2017 10:04:00 AMTài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Người đăng: duynv - Ngày: 4/25/2017 9:01:00 AMGiấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Người đăng: duynv - Ngày: 4/11/2017 4:30:00 PMThông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Người đăng: duynv - Ngày: 4/11/2017 4:20:00 PMThông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Người đăng: duynv - Ngày: 3/17/2017 4:31:00 PMThông tin tóm tắt về tổ chức đăng ký giao dịch Công ty cố phần Cấp thoát nước Khánh Hòa
Người đăng: duynv - Ngày: 2/16/2017 5:16:00 PMQuyết định v/v chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa
Người đăng: duynv - Ngày: 2/16/2017 5:10:00 PMGiấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
Người đăng: duynv - Ngày: 2/16/2017 5:04:00 PM123
Designed by: Vinacom co.,ltd Liên hệ: 0906.441-923 (Mr Duy) hoặc 0917.415-995 (Mr Ngọc)

Hỗ trợ trực tuyến

Liên hệ với chúng tôi
Ms Ái Ly