Công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
Người đăng: duynv - Ngày: 9/20/2018 4:10:00 PMThông báo xác nhận danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền
Người đăng: duynv - Ngày: 8/29/2018 7:27:00 AMTrung Tâm LKCK Việt Nam Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
Người đăng: duynv - Ngày: 8/29/2018 7:25:00 AMNghị quyết hội đồng quản trị - Kỳ họp 6 tháng đầu năm 2018
Người đăng: duynv - Ngày: 8/2/2018 8:33:00 AMThông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền mặt(bổ sung)
Người đăng: duynv - Ngày: 8/2/2018 2:20:00 PMGiấy biên nhận hồ sơ đăng ký thành lập Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng cấp thoát nước Sơn Thạnh
Người đăng: duynv - Ngày: 7/24/2018 9:20:00 AMDanh sách cổ đông sáng lập Công ty cổ phần đầu tư xây dựng cấp thoát nước Sơn Thạnh
Người đăng: duynv - Ngày: 7/24/2018 9:15:00 AMQuyết định của hội đồng quản trị về việc Phê duyệt phương án góp vốn và cử người đại diện phần vốn góp vào Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng cấp thoát nước Sơn Thạnh
Người đăng: duynv - Ngày: 7/24/2018 9:04:00 AMThông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
Người đăng: duynv - Ngày: 7/10/2018 8:41:00 AMThông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền mặt
Người đăng: duynv - Ngày: 7/4/2018 2:15:00 PM12345
Designed by: Vinacom co.,ltd Liên hệ: 0906.441-923 (Mr Duy) hoặc 0917.415-995 (Mr Ngọc)

Hỗ trợ trực tuyến

Liên hệ với chúng tôi
Ms Ái Ly