Bản cung cấp thông tin
Người đăng: duynv - Ngày: 9/8/2018 3:30:00 PMQuyết định v/v bổ nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc Công Ty
Người đăng: duynv - Ngày: 9/7/2018 3:42:00 PMQĐ v/v miễn nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc Công Ty
Người đăng: duynv - Ngày: 9/7/2018 11:25:00 AMNghị quyết hội đồng quản trị
Người đăng: duynv - Ngày: 9/7/2018 11:22:00 AMBáo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2018
Người đăng: duynv - Ngày: 8/1/2018 4:24:00 PM

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2018

Báo cáo danh sách cố đông nhà nước và cổ đông lớn trong 6 tháng đầu năm 2018
Người đăng: duynv - Ngày: 7/18/2018 11:20:00 AMBiên bản kiểm tra thuế tại Công ty
Người đăng: duynv - Ngày: 7/11/2018 3:20:00 PMBan hành Quy chế nội bộ quản trị Công ty
Người đăng: duynv - Ngày: 4/21/2018 10:47:00 AMNGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Người đăng: admin - Ngày: 3/8/2018 9:04:00 AM

V/v thông qua nội dung và thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018


Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017
Người đăng: duynv - Ngày: 1/29/2018 5:15:00 PM123
Designed by: Vinacom co.,ltd Liên hệ: 0906.441-923 (Mr Duy) hoặc 0917.415-995 (Mr Ngọc)

Hỗ trợ trực tuyến

Liên hệ với chúng tôi
Ms Ái Ly