Biên bản thanh tra thuế
Người đăng: duynv - Ngày: 6/9/2020 7:26:00 AMMiễn, giảm giá nước sạch sinh hoạt do tác động của dịch Covid-19
Người đăng: duynv - Ngày: 5/5/2020 1:52:00 PMBan hành giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn 19 phường thuộc thành phố Nha Trang giai đoạn từ năm 2018 đến hết năm 2021(Số 3187/QĐ-UBND)
Người đăng: duynv - Ngày: 3/16/2020 11:15:00 AMQuyết định của UBND Tỉnh về việc phê duyệt Phương án giá tiêu thụ nước sạch trên địa bản Tp Nha Trang, Huyện Diên Khánh và một số vùng Huyện Cam Lâm.
Người đăng: duynv - Ngày: 6/22/2019 11:00:00 AMNghị Quyết về mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bản tỉnh Khánh Hòa
Người đăng: duynv - Ngày: 1/21/2015 3:12:00 PMQuyết định V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 38/2008/QĐ-UBND
Người đăng: phihn - Ngày: 1/17/2014 3:09:00 PM

Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND, V/v sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 38/2008/QĐ-UBND ngày 01/7/2008 của UBND Tỉnh Khánh Hòa về đấu nối nước thải vào hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố Nha Trang

Quyết định số 38/2008/QĐ-UBND, V/v Ban hành Quy định về quy chế đấu nối nước thải vào hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố Nha Trang
Người đăng: phihn - Ngày: 1/17/2014 2:52:00 PM

Quyết định số 38/2008/QĐ-UBND, V/v Ban hành Quy định về quy chế đấu nối nước thải vào hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố Nha Trang

Designed by: Vinacom co.,ltd