Thanh toán qua Payoo
Người đăng: duynv - Ngày: 7/28/2023 4:20:00 PMThanh toán Qua Viettel Pay
Người đăng: duynv - Ngày: 9/17/2020 10:05:00 AMThư ngỏ, về việc thu tiền nước qua Ngân hàng
Người đăng: duynv - Ngày: 5/31/2018 9:04:00 AM

Thư ngỏ, về việc thu tiền nước qua Ngân hàng

Thanh toán qua tài khoản
Người đăng: duynv - Ngày: 1/2/2014 3:29:00 PM

Khách hàng có thể ủy quyền cho ngân hàng mình mở tài khoản thực hiện việc thanh toán

Thanh toán tại văn phòng công ty
Người đăng: phihn - Ngày: 1/2/2014 3:07:00 PM

Công ty có bố trí ba quầy thu tiền để phục vụ cho các khách hàng thường xuyên vắng nhà, nhân viên thu ghi đã đến nhà nhiều lần mà không gặp khách hàng.
Thanh toán tại nhà khách hàng
Người đăng: phihn - Ngày: 1/2/2014 3:03:00 PM

Hàng tháng nhân viên thu ghi của công ty sẽ đến tận nhà khách hàng để thu tiền thời gian từ ngày 1 đến 21 hàng tháng.Designed by: Vinacom co.,ltd